Nu

Börjar spekulationerna igen om hur vintern kommer bli. Antingen svinkall eller varm. Olika meteorologer har skilda prognoser om vädret. Men oavsett vem det är som har rätt kan man konstatera att om det kommer snö så är vi helt oförberedda som vi brukar bli varje år.