Tillsammans

Och så kan man undra över vad egentligen en stol och en ljudavskärmningsskärm har med tillsammans att göra. Och kanske inte så mycket vid första påseendet när det gäller just de produkterna i största allmänhet. Men om man istället tänker att det handlar om en kontorsmiljö med öppen yta och inte egna rum för de som arbetar där blir det lite annorlunda. I allmänhet så är de stolar man sitter på relativt bekväma och funktionella för ett stillasittande arbete likaså skrivborden som bör vara höj och sänkbara för att kunna ha en varierande arbetsställning under dagen. Men ljudet från kollegor, telefoner som ringer och som kanske ingen svarar i just då kan vara störande. Då kan av bordsskärm vara ett alternativ att skärma av en del av det störande ljudet för att få en något så när trevliga arbetsmiljö. Därav att de två hänger ihop tillsammans.