Slut

Snart tar Almedalen slut. En arrangemang för de mest troende. Och intresset från allmänheten är nog rätt så minimalt. Speciellt med tanke på att det är tre år till nästa val. Och inte ens under det sista året kan man lita på de löften politikerna ger under Almedalsveckan. Men klart ger ju en hel del affärer till de företag som finns på Gotland så något gott för det väl med sig.