Att fundera

på är om lesbiska par skall få hjälp med någon typ av IVF-behandling. Ligger det på samhället att understödja det eller skall de få betala allting ur egen ficka. Lite att tänka på när man funderar om människors vilja att få barn.  Speciellt så här i efterdyningarna av Pride.