Värdesäkra

pensioner verkar inte var det lättaste att lite på. Rätt som det är ändrar dom reglerna för vad som gäller i exempelvis hur många år som krävs för att grunden skall räknas in. Sedan när man får ut den så urholkas det den lite då och då. Dessförinnan knycker fondförvaltarna en hel del. Och det oavsett om de kan placera bra eller inte. Säkraste sättet verkar vara att skaffa sin värdeföremål som man kan avyttra på ålders höst. Lämpligtvis förvara dem i någon form av skåp för värde.  Varför inte satsa på gamla mynt, riktigt gamla vill säga, från romartiden. Yngre än de har ju ett begränsat värde.