Dörrar

Säkerhetsdörrar kostar mer än vanliga dörrar eftersom de erbjuder en massiv konstruktion som kan hålla tjuven, branden, kyla och oljud på ett betryggande avstånd. Om man upplever att det vore vettigt att installera säkerhetsdörrar i hemmet så kanske man drar sig för att göra detta på grund av kostnaden. Man måste förstås väga risken man tar med dörrar som inte lever upp till försäkringsbolagets krav mot den kostnad det skulle innebära att ta hand om hemmets samtliga dörrar.
För att minska på kostnaderna för säkerhetsdörrar så kan man alltid välja att enbart satsa på ytterdörren eller på de dörrar som är mest utsatta. Om man väljer att ta en dörr i taget för att spara pengar så får man dock räkna med att det ändå kan kosta lite mer eftersom detta innebär att man måste betala för installation vid varje tillfälle.