Inte helt oväntat

Att barn till lågutbildade föräldrar har lite svårare att hänga med i skolan än de som har högutbildade föräldrar är inte oväntat. Arvet har en viss påverkan på ett barns utveckling men än större är det som kan definieras som miljö. Samtidigt så kan det också finnas andra mer subtila orsaker till det hela. Dyslexi är en sådan. Visserligen förekommer den i alla miljöer även hos högutbildade. Men med stor sannolikhet så uppmärksammas den fortare och tydligare där framför miljöer där studievana inte är vanligt. I de fallen kan dyslexi nog hänföras till att barnet precis som sina föräldrar inte är van att studera och så ängar man ingen större tanke åt det. Och tittar heller inte på metoder att lindra dyslexin heller.