Förvaring

Förvaring i ett större perspektiv inbjuder till en del funderingar när det gäller vissa företeelser. Exempelvis ett staket eller om man nu föredrar ordet stängsel har dubbla funktioner beroende på var det finns någonstans. Ett högt staket indikerar att det är något man vill stänga ute eller kanske även hålla innanför staket mer fysiskt. Ett lågt staket är mer en markering att här går en gräns som helst inte skall klivas över hur som helst även om det går lätt. Ett stängsel då är lite mer handfast beroende på dess konstruktion i metall. Där är det mer markerat att det gäller någon form av fysisk begränsning av djur eller för den delen människor som avses.

Allt är egentligen en form av förvaring, skillnaden är bara var utrymmet är som ett objekt skall förvaras inom. Är det för att hindra att något/någon tar sig in så är de alternativa ställena för den/det att visats på i princip obegränsade förutom då det område som markeras av ett stängsel. Vistas den/det innanför så är området mer avgränsat och betydligt mindre. Men samma princip råder trots det.