Säker

el har man kanske inte hört talas om så mycket utan det har varit mest orden grön el. Helt enkelt el som har producerats miljövänligt. Eller i alla fall en del av beloppet man betalar för elen går till den typen av anläggningar. Säker el är mer det man tittar på i hemmet. Som att dra ur kontakten till TVn när man inte tittar på den och inte bara stänger den via fjärrkontrollen. Att skaffa en jordfelsbrytare är också ett sätt att skaffa sig säkrare el till ett hem.