Alternativ

Till traditionella behandlingsmetoder dyker ständigt upp en del av dem lite mer spektakulära än andra. Kristallterapi tillhör väl en metod som nog kan anses lite märklig. Många av dessa metoder lovar mycket men har inte så mycket substans för det de lovar. Sedan finns en del där det verkar fungera bättre. Yoga är en sådan nu går förespråkarna ut med massa löften om allt vad yoga kan bota utan mer att det är en bra form av avslappning. Och det kan nog stämma. Varianten kriya yoga verkar vara riktigt intressant. Där skall deltagarna vara tysta i tre veckor. Något för valrörelsen måhända?