Varma

källor är Island känt för. Men det var före deras valuta kraschade och nu vulkanen. Men att källorna är ännu varmare där kan man nu utgå ifrån. På ett sätt kan man säga att hela Island har förvandlats till ett jättelikt spa av varma källor.