Nät

inte den där sortens nät som man exempelvis fångar fisk med, utan den där typen av nät som även kallas för fiber eller stadsnät. Dvs det där som har en del med Internet att göra. Med tanke på att allt fler skaffar någon form av trådlöst bredband kan man fundera på i vilken utsträckning fasta linjer för Internet kommer att finnas i framtiden. Visserligen är det än så länge lite svårt att förlita sig på att ip telefoni skall fungerar bra om man bara använder sig av trådlösa uppkopplingar. Men frågan är hur det ser ut i framtiden.