Nya

höjder tar sig debatten om vaccineringen ständigt. Intresset verkar som sagt vara ovanligt stort att vaccinera sig. Men motståndet är också starkt. Förvisso inte så många personer men de som finns är desto mer aktiva. Allehanda olika teorier förs fram om vilka syften som ligger bakom. Men tittar man på motståndarnas grunder så återfinns de ofta inom det som brukar kallas alternativmedicin. Och de har ju så att säga ett eget ekonomiskt syfte med att framföra kritik mot vaccin i allmänhet och läkervetenskapen i synnerhet. Nästan så man saknar de där mer lågmälda som sysslar med asterologi med begrepp som coeli och så.

Fast snart kommer fokus ligga på klimatfrågor istället.