Nu

börjar vaccinering i landet. Förhoppningsvis lär vi få fram de doser som behövs för att vaccinera tillräckligt stora delar av befolkningen så någon större smitta inte hinner sprida sig.